image025.jpg

vo2e8227

Rīgas Pašvaldības policija ir pašvaldības lielākā sabiedriskās kārtības uzturēšanas institūcija, kas ir darba devējs vairāk kā vienam tūkstotim darbinieku.

Savas pastāvēšanas laikā Rīgas Pašvaldības policija ir izveidojusies par stabilu organizāciju ar augstu darba kultūru un progresīvu darba vidi.

Atbildīgu, dinamisku un interesantu darba dienu pašvaldības policijā nodrošina:
• pienākumu izpilde sabiedriskās kārtības un drošības jautājumu jomā;
• darbs dežūrdaļās, kas strādā diennakts režīmā un apkalpo no iedzīvotājiem saņemtos izsaukumus;
• pilsētas Videonovērošanas centra darbības nodrošināšana;
• rūpes par bērnu un jauniešu drošību pilsētā;
• sabiedriskās kārtības un atpūtnieku drošības uzraudzīšana pilsētas peldvietās;
• Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Rīgas domes saistošajos noteikumos noteikto normu ievērošanas kontrole un atbilstošu lēmumu pieņemšana;
• iedzīvotāju iesniegumu, sūdzību un ierosinājumu izskatīšana.
Rīgas Pašvaldības policijā strādā tikai Latvijas Republikas pilsoņi ar valsts valodas prasmi augstākajā līmenī un svešvalodu zināšanām, ļoti labu fizisko sagatavotību un labu veselības stāvokli, cilvēki ar augstu atbildības sajūtu un labām komunikācijas spējām.