image001.jpg

 

gerboni2

1. Rīgas Pašvaldības policijas Goda zīme „Zelta Goda zīme” ar devīzi „Par Rīgu daiļu, drošu, varenu 1990”, izveidota 1998.g., dizaina autors J. Mikāns, gatavota Mikāna zeltkaļu darbnīcā „Kalvis”.
2. Rīgas Pašvaldības policijas Goda zīme „Rīgas Pašvaldības policijai 15 gadi”, izveidota 2005.g., dizaina autors G. Rusiņš, gatavota J. Mikāna zeltkaļu darbnīcā „Kalvis”.
3. Rīgas Pašvaldības policijas Goda zīme „Par ieguldījumu Rīgas pašvaldības policijas attīstībā”, izveidota 2002.g., dizaina autors RPP Profilakses, koordinācijas un statistikas nodaļas priekšnieks E. Vidriks, gatavota SIA „Kokarde”.
4. Rīgas Pašvaldības policijas Goda zīme „Par cītību policijā”, izveidota 2002.g., dizaina autors A. Jansons, gatavota SIA „Kokarde”.
5. Rīgas Pašvaldības policijas Goda zīme „Par drosmi”, izveidota 2005.g. dizaina autors G. Rusiņš, gatavota J. Mikāna zeltkaļu darbnīcā „Kalvis”.
6. Rīgas Pašvaldības policijas Goda zīme „Par ieguldījumu Rīgas pašvaldības policijas izveidē”, izveidota 2002.g., dizaina autors RPP Profilakses, koordinācijas un statistikas nodaļas priekšnieks E. Vidriks, gatavota SIA „Kokarde”.
7. Rīgas Pašvaldības policijas Piemiņas medaļa „RPP XX gadi”, izveidota 2010.g., dizaina autors G. Rusiņš, gatavota SIA „NRJ”.
8. Rīgas Pašvaldības policijas Goda zīme „Par centību”, izveidota 2011.gadā, dizaina autors G. Rusiņš, gatavota SIA „NRJ”.
9. Rīgas pašvaldības policijas Piemiņas medaļa “RPP XXV gadi”, izveidota 2015.g., dizaina autors G.Rusiņš, gatavota SIA “NRJ”.