image018.jpg

RĪGAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Reģ. Nr. LV 90000055099
Lomonosova ielā 12a, Rīgā, LV-1019, tālr. 67037816
Norēķinu konts Nr. LV82NDEA0021800014010
AS LUMINOR BANK
Kods Nr. NDEALV2X