image021.jpg

unknown015224Lai nodrošinātu Eiropas un pasaules jaunāko tehnoloģiju un tendenču apgūšanu, informācijas un pieredzes apmaiņu efektīvākai sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai pašu mājās, starptautisko sadarbību Rīgas Pašvaldības policija realizē ar aktīvu dalību noslēgto sadarbības līgumu ietvaros, starptautiskos projektos, policijas darbinieku izglītības un apmaiņas programmās, kā arī piedaloties starptautiska mēroga policijas vadības konferencēs un sanāksmēs.
Starptautiskās sadarbības mērķis ir veidot organizāciju un starpvalstu kontaktus, pašvaldības un valsts līmenī veicināt sociālās aktivitātes, celt policijas prestižu, attīstīt policistu profesionālo apmācību, kā arī sekmēt draudzīgu kontaktu veidošanos policijas struktūrās starptautiskā līmenī.

Ilggadēja un veiksmīga sadarbība noslēgto līgumu ietvaros Rīgas Pašvaldības policijai izveidojusies ar Somijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas tiesībsargājošajām struktūrām.

2003.gadā Tallinā parakstīts savstarpējas sadarbības līgums starp Tallinas policijas Ziemeļu prefektūru, Viļņas Galveno policijas pārvaldi, Helsinku Galveno policijas pārvaldi, Varšavas policiju, Rīgas Galveno policijas pārvaldi un Rīgas Pašvaldības policiju.
2008.gadā Rīgā savstarpējas sadarbības līgums noslēgts starp Rīgas Pašvaldības policiju, Tallinas Pašvaldības policiju un Viļņas domes Pilsētas drošības departamentu.
2010.gadā Rīgas Pašvaldības policija iesaistījās Baltijas pilsētu savienības (UBS) Vietējās drošības un sabiedriskās kārtības darba grupā, kurā darbojas pašvaldību drošības uzraudzības institūcijas no Gdaņskas un Sopotas (Polija), Nackas un Botkyrkas (Zviedrija), Viļņas un Paņevežas (Lietuva), Tallinas (Igaunija) un Latvijas pašvaldībām.