image017.jpg

Pazeminoties gaisa temperatūrai, Rīgas ūdenstilpnes pakāpeniski sāk aizsalt, tādēļ no trešdienas, 3. decembra, noteiks paaugstinātas bīstamības periods uz pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās esošo ūdenstilpņu ledus. Šajā laikā iedzīvotājiem atrasties uz ledus ir aizliegts. Atbilstoši Rīgas sabiedriskās kārtības noteikumu normām, šādu rīkojumu izdevis pilsētas izpilddirektors.
Rīkojuma izpildi kontrolē Rīgas pašvaldības policija. Saskaņā ar sabiedriskās kārtības noteikumiem par prasību neievērošanu var uzlikt naudas sodu līdz 71 eiro. Ja aizlieguma neievērošanas rezultātā personu glābšanas darbos tiks iesaistīti speciālie dienesti, naudas sods var sasniegt 350 eiro.
Pašvaldības policija aicina par bīstamības periodā Rīgas administratīvajā teritorijā uz ledus pamanītajām personām informēt policijas Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes dežūrdaļu jebkurā diennakts laikā, zvanot uz tālruņa numuriem 28365842; 67026868.


Informācija sagatavota Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā