image006.jpg

11.decembrī, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas sēdē deputāti atbalstīja goda zīmes „Gada policists” piešķiršanu 2014.gadā izvirzītajam pretendentam Rīgas pašvaldības policijas inspektoram Aleksandram Vaļevko.
Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais: „Rīgas pašvaldības apbalvojumu "Goda zīme" piešķir kā atzinību par policijas dienesta pienākumu izpildi, parādot īpašu centību un personīgu iniciatīvu. Apbalvojums ir kā iedzīvotāju pateicība un pozitīvas atsauksmes par darbinieka veikumu viena gada laika posmā.”
Rīgas domes apbalvojumam "Gada policists 2014" tika pieteikti 113 kandidāti – policijā saņemti pieteikumi gan no policijas sadarbības partneriem, gan izvirzīto kandidātu darba kolēģiem, kā arī cilvēkiem, kuriem ikdienā bijusi saskarsme ar kādu no policistiem - atsevišķos gadījumos situācijās, kad pozitīvi atrisināts konflikts vai pārkāpējam teicami izskaidrota pārkāpuma būtība.
Izvērtējot pieteikumus, vērtēšanas komisijas lielāko balsu vairākumu ieguva trīs policijas darbinieki – vecākais inspektors Dmitrijs Semenko, inspektors Aleksandrs Vaļevko un inspektors Rets Bols. Ņemot vērā darbinieka amata pienākumu izpildi, darba veikumu, izrādīto īpašo centību un personīgo iniciatīvu, kas kļuvusi par pamatu iedzīvotāju pateicībai un pozitīvām atsauksmēm, goda zīmes „Gada policists” saņemšanai 2014.gadā tiek izvirzīts Centra rajona pārvaldes inspektors Aleksandrs Vaļevko, savukārt Dmitrijam Semenko un Reta Bolam tiks piešķirta Rīgas pašvaldības policijas goda zīme „Par centību”.
Iedzīvotāji, izvirzot konkrēto darbinieku goda zīmes saņemšanai, ir norādījuši, ka A.Vaļevko ir atsaucīgs, godprātīgs un atbildīgs policists, profesionāls darbinieks, kurš komunikācijā ar personām parāda, ka policistam var uzticēties, tādejādi radot drošības sajūtu.
Aleksandrs Vaļevko ir paraugs jaunajiem darbiniekiem, kas ar savu aizrautību pret darbu spēj motivēt citus, efektīvi iesaistās noziedzības apkarošanā un likumības nostiprināšanā, kā arī ir devis personīgo ieguldījumu saistībā ar narkotisko vielu lietošanas apkarošanu un likumpārkāpēju aizturēšanu. Vērtēšanas komisija, izvērtējot A.Vaļevko kandidatūru, secināja, ka viņš vienmēr bijis autoritāte kolektīvā un izteikts līderis komandā. Viņa darba pieredzē ir arī ļoti daudz tādu sasniegumu, kurus plašāka sabiedrība neuzzinās, jo tie bijuši specifiski policijas jomā nozīmīgu pārkāpumu atklāšanā. A.Vaļevko savā pārliecībā ir lojāls Rīgas pašvaldības policijas mērķiem un idejām, ar savu darbu veicina iestādes izaugsmi un pozitīvā tēla nostiprināšanu sabiedrībā. Pašaizliedzīgi iesaistījies personu aizturēšanā arī no darba brīvajā laikā.


Informāciju sagatavoja:
Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore Ilze Krūkle