Kur drīkst lidināt dronu? Vai drona lidināšana ir jāsaskaņo?

Egils Vidriks,
Rīgas pašvaldības policijas Profilakses, koordinācijas un statistikas nodaļas priekšnieks

Lai saskaņotu lidojumu, ir jāraksta Rīgas pilsētas izpilddirektoram uz e-pastu:  riga@riga.lv

Attiecīgajā e-pastā jānorāda lidojuma mērķis, vieta, laiks, kā arī kontaktpersonas tālruņa numurs.

Ja uz sūtīto e-pastu Jums neatbild, tad informācija ir pieņemta zināšanai un lidojums ir saskaņots. Šis e-pasts ir jānosūta vismaz vienu darba dienu pirms plānotā lidojuma.

Atgādinām, ka, veicot lidojumus ar bezpilota lidaparātu (dronu) tas jāveic, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi” noteiktās prasības.