Vai pagalmā drīkstu remontēt savu automašīnu?

Guntis Bērziņš,
Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Rīgas domes saistošie noteikumi nosaka, ka publiskās vietās aizliegts profilaktiski apkopt mehānisko transportlīdzekli (eļļas vai citu dzinēju šķidrumu maiņa, motora mazgāšana u.tml.) un mazgāt to ārpus speciāli šim nolūkam paredzētām vietām. Par šo pārkāpumu piemēro naudas sodu līdz 70 eiro.

Ja tas tiek darīts savas privātmājas pagalmā, tad ierobežojumu nav.