Vai ubagošana Latvijā ir aizliegta?

Guntis Bērziņš,
Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Ubagošana Latvijā ir atļauta, tomēr katra pašvaldība var noteikt ubagošanas ierobežojumus savā administratīvajā teritorijā.

Rīgas administratīvajā teritorijā ubagot ir aizliegts Rīgas vēsturiskajā centrā, izņemot vietās pie dievnamiem, kurās ubagot ir atļāvusi attiecīgās reliģiskās organizācijas vadība. Nedrīkst lūgt žēlastības dāvanas arī uz ietvēm, kāpnēm, estakādēm, laukumiem, gājējiem paredzētiem ceļiem vietās, kur tas var apgrūtināt vai traucēt gājēju kustību, sabiedriskajā transportā un tā pieturvietās, uz ceļa braucamās daļas, veloceliņiem un pie gājēju pārejām.

Tāpat ubagot ir aizliegts jebkurā citā vietā, ja tas tiek darīts uzmācīgā veidā vai izmantojot dzīvniekus. Vienlaikus Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka ubagošanā nedrīkst iesaistīt arī nepilngadīgos.

Rīgas sabiedriskās kārtības noteikumi nosaka, ka par iepriekš minētajiem pārkāpumiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 14 eiro. Savukārt, ja ubagošanā tiek iesaistīts nepilngadīgais (vecumā līdz 16 gadiem), tad tiek piemērots naudas sods līdz 350 eiro.