Aicina pieteikties divām sabiedrisko attiecību speciālista vakancēm

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot ziņas medijiem;
 • sagatavot atbildes uz žurnālistu jautājumiem (tostarp intervijās);
 • konsultēt Rīgas pašvaldības policijas darbiniekus komunikācijas jautājumos;
 • nodrošināt saturu Rīgas pašvaldības policijas sociālo tīklu kontos un mājaslapā.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (var būt pēdējo kursu students (-e));
 • valsts valodas prasmes C līmeņa 2. pakāpe;
 • prasme publiski runāt un argumentēt viedokli;
 • iemaņas vizuālo materiālu sagatavošanā (foto, infografikas utt.);
 • zināšanas par komunikācijas un sociālo platformu darbību;
 • prasme apstrādāt un analizēt informāciju;
 • pamata iemaņas video apstrādē tiks uzskatītas par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • dinamisku un pieredzes bagātu darba vietu;
 • Mēnešalgu no 1000 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • neierobežotas iespējas apmeklēt augstas klases trenažieru zāli un peldbaseinu;
 • darba vietu Rīgā, Lomonosova ielā 12A.

Izvirzītajām prasībām atbilstošos pretendentus (-es) lūdzam pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) latviešu valodā, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju) ar norādi “Pieteikums sabiedrisko attiecību speciālista amatam” līdz 2022. gada 20. maijam ieskaitot sūtīt Rīgas pašvaldības policijai uz e-pastu: rpp@riga.lv. Tālrunis uzziņām: 67037849, 67037814.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ņemt vērā, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Rīgas pašvaldības policija  informē, ka:

 1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas pašvaldības policija, adrese: Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019, tālrunis 67037803, elektroniskā pasta adrese: rpp@riga.lv);

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv;

3) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā sešus mēnešus. Gadījumā, ja Rīgas pašvaldības policija saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam, lai nodrošinātu Rīgas pašvaldības policijas tiesiskās intereses.

4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;

 5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālrunis 67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv.