Viss par pašapliecinājumu un mājsēdes noteikumu biežākie jautājumi

Viss par pašapliecinājumu un mājsēdes noteikumu biežākie jautājumi

Kam un kādos apstākļos ir jāaizpilda pašapliecinājums?

No 30. decembra līdz 4. janvārim ik dienu laika posmā no pulksten 22.00 līdz 05.00 personām, kurām jāatstāj dzīvesvieta attaisnojošu iemeslu dēļ obligāti jāaizpilda apliecinājums. Piemēram, persona dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās vai veic darba vai dienesta pienākumus, kā arī personām, kurām nepieciešama ārstniecības pakalpojumu saņemšanai vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpei.

Apliecinājumu aizpilda katra persona individuāli. Arī gadījumā, ja persona dodas pildīt darba pienākumus, apliecinājumu pilda pats darbinieks, ne darba devējs, izņemot operatīvo dienestu darbiniekus. Apliecinājums ir jāaizpilda pirms telpu pamešanas.

Kādā formā jāaizpilda pašapliecinājums?

Pašapliecinājuma formas paraugs pieejams šeit, Valsts policijas mājaslapā un arī citu valsts institūciju mājaslapās. To nepieciešams aizpildīt drukātā formā vai elektroniski savā viedierīcē. Ievērot šo formu nav obligāti – apliecinājumu var uzrakstīt pašrocīgi, bet obligāti jāiekļauj visa apliecinājuma paraugā esošā informācija.

Pašapliecinājums PDF formātā

Pašapliecinājums docx formātā

Pašapliecinājums krievu valodā

Pašapliecinājums angļu valodā

Kas jānorāda pašapliecinājumā?

Pašapliecinājumā persona norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, dzīvesvietas atstāšanas iemeslu un laiku, kā arī kontaktinformāciju. Ja dzīvesvietas atstāšanas iemesls ir darba pienākumu pildīšana, apliecinājumā jānorāda arī darba vietas nosaukumu un vadības (kontaktpersonas) kontakttālrunis.

Kam jāuzrāda šis apliecinājums?

Aizpildīts pašapliecinājums jāuzrāda pēc Valsts vai pašvaldības policijas un Valsts robežsardzes pārstāvju pieprasījuma. Tāpat personām jābūt līdz personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

Kas kontrolēs noteiktos ierobežojumus?

Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policijām, Valsts robežsardzi veiks šo ierobežojumu kontroli. Tāpat atbalstu ierobežojumu uzraudzībā sniegs arī Zemessardze.

Kāds ir sods, ja netiek ievēroti noteiktie drošības ierobežojumi?

Fiziskām personām sods var sasniegt 2000 eiro, juridiskām personām – 5000 eiro.

Vai pēc pulksten 22.00 drīkstēs izvest suni pastaigā?

Primāri pastaigas ar mājdzīvniekiem jāieplāno pa dienu. Taču, ja rodas nepieciešamība, tad drīkstēs arī pēc pulksten 22.00, ievērojot šādus nosacījumus:
1) pastaiga ir īslaicīga, lai nodrošinātu suņa vajadzības, nevis, lai stundām staigātu apkārt;
2) pastaiga notiek netālu no dzīvesvietas;
3) suni pastaigā ved viena persona, nevis visa mājsaimniecība.

Vai Vecgada naktī pusnaktī drīkstēs pamest māju uz dažām minūtēm, lai nosvinētu Jaunā gada pienākšanu?

Nē, tas ir aizliegts. Vienīgais izņēmums ir personām, kuras dzīvo savrupnamos, ja šajā namā dzīvo tikai viena mājsaimniecība. Taču daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem pamest māju pusnaktī ir aizliegts.

Ko darīt, ja jādodas uz diennakts aptieku pēc zālēm? Jādodas palīgā tuviniekam citā mājsaimniecībā? Vai to drīkst darīt?

Jā, šādos izņēmuma gadījumos drīkst atstāt savu uzturēšanos vietu arī pēc pulksten 22.00, taču jābūt aizpildītam apliecinājumam.

Vai drīkst pēc pulksten 22.00 iziet daudzdzīvokļu nama pagalmā vai uz ielas, lai uzsmēķētu?

Nē, tā nav pirmās nepieciešamības darbība. Vienīgais izņēmums ir privātmāju iedzīvotājiem.

Vai naktī drīkst strādāt ēdienu piegādātāji?

Pēc pulksten 21.00 ēdienu piegāde un izsniegšana līdzņemšanai nedrīkstēs notikt.

Vai taksometri varēs strādāt?

Jā, taksometru pārvadātāji drīkst strādāt. Ja darbs tiek tupināts pēc pulksten 22.00, taksometra vadītājam ir jāaizpilda apliecinājums.

Vai taksometri varēs pārvadāt tikai vienu personu/pieaugušo ar bērniem. Kā ar gadījumiem, kad ir taksometrā ir vairāki pieauguši vienas ģimenes locekļi? Vai tik un tā darbojas viena pasažiera princips?

Taksometra vadītājs drīkst pārvadāt vienu pieaugušu personu vai pieaugušo ar nepilngadīgo vai vienu pieaugušo ar aprūpē esošu personu. Vairākus pieaugušus ģimenes locekļus kopā pārvadāt nedrīkst.