Bērni aizlieguma laikā staigā pa ledu

Bērni aizlieguma laikā staigā pa ledu

19.marta pēcpusdienā Rīgas pašvaldības policijas glābēji pamanīja divas meitenes, kuras atradās uz Ķīšezera ledus aizlieguma laikā.

Abām meitenēm tika izskaidrots, ka atrasties uz ūdenstilpņu ledus šajā laikā ir īpaši bīstami. Pēc pārrunu veikšanas policijas darbinieki sazinājās ar bērnu vecākiem un izskaidroja notikušā apstākļus.

Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā nosaka, ka par atrašanos uz iekšzemes publiskās ūdenstilpnes ledus, ja tas ir aizliegts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.

Rīgas pašvaldības policija aicina vecākus pārrunāt ar savām atvasēm par bīstamību atrasties uz ledus šajā laikā. Jāatceras, ka atkušņa laikā atrasties uz ledus ir īpaši bīstami.