Sveicināti,
Rīgas iedzīvotāji un kolēģi!

Šis ir Rīgas pašvaldības policijas (RPP) stratēģiskais plāns 2021 – 2024 gadam. Tas ir mūsu 4 gadu ceļvedis nākotnes mērķu sasniegšanai – balstoties uz mūsu nākotnes vīziju, atceroties par mūsu misiju Rīgas pilsētā, mēs pieliksim visas pūles izvirzīto prioritāšu sasniegšanai. Balstoties uz mūsu pieredzi, darbības principiem un uz sabiedrību vērstas policijas filozofiju, mēs stājamies pretī pašreizējiem izaicinājumiem un ar pārliecību skatāmies nākotnē. Mūsu darbs nav statisks tam jāreaģē uz pastāvīgi un dinamiski mainīgo situāciju un ar proaktīvu problēmu risināšanu jāiekaro sabiedrības uzticība, kā arī jāveido partnerattiecības ar pilsētas iedzīvotājiem. Līdzsvars starp tradicionālām vērtībām un novatorisku pieeju policijas darbības stratēģijā var ne tikai būtiski mazināt sabiedriskās kārtības pārkāpumus, bet arī stiprināt drošības sajūtu un uzlabot dzīves kvalitāti pilsētā.

Mēs apzināmies, ka sabiedrības pieprasījums pēc policijas pakalpojuma jau ir pārsniedzis tradicionālās prasības, kas parasti tiek izvirzītas tiesībsargājošām iestādēm. 21. gadsimtā policijai jāspēj reaģēt uz sociālajām tendencēm, jāspēj aizsargāt mūsu sabiedrības neaizsargātākos locekļus, jāsadarbojas ar kopienām, vienlaicīgi neaizmirstot par straujo tehnoloģiju attīstību. Papildu ierasto pārkāpumu apkarošanai mums jāspēj reaģēt uz arvien komplicētāku digitālo rīku un taktiku izmantošanu, kas nākotnē varētu apdraudēt pilsētas iedzīvotājus. Tikai sniedzot labākos rezultātus, mēs spēsim palielināt sabiedrības uzticību mūsu iestādei.

Šis plāns ir par cilvēkiem. Ne tikai par Rīgas iedzīvotājiem un viesiem, bet arī par mūsu darbiniekiem. Viena no mūsu prioritātēm ir darbinieku drošība un labklājība. Mūsu kolēģi diennakts režīmā profesionāli un ar lielāko apzinību pilda savus pienākumus, un mums ir jāsniedz viņiem drošības sajūta par savu nākotni, jānodrošina, lai mūsu darbinieki būtu aizsargāti un atbilstoši aprīkoti savu pienākumu veikšanai augstākajā līmenī. Kādi ir tie izaicinājumi, ar kuriem mēs jau saskaramies vai saskarsimies tuvākajā nākotnē? Tie ir sociālie trendi, paaudžu maiņa un sociālo kustību un kopienu veidošanās, kas no policistiem prasa spējas pielāgoties, lai likumīgi un vienlaicīgi saprotamā veidā sniegtu sabiedrībai policejiskos pakalpojumus. Tās ir cilvēku prasības pēc aizsardzības un intervences, it īpaši tādām neaizsargātajām grupām kā nepilngadīgie, vardarbības vai cilvēktirdzniecības upuri un citi. Tie ir terorisma draudi mūsdienu mainīgajā pasaulē. Tas ir sabiedrības pieprasījums pēc prevencijas izglītošanas, iesaistes un līdzjūtības gan publiskajā, gan privātajā, gan virtuālajā telpā. Un, visbeidzot, tā ir spēja sniegt pilnvērtīgu atbildi uz šiem izaicinājumiem ar esošajiem resursiem, pateicoties mūsu zināšanām, prasmēm un iemaņām, nevis palielinot iestādes darbinieku skaitu.

Šis stratēģiskais plāns ir domāts efektīvai atbildei iepriekš minētajiem izaicinājumiem. Tas balstās uz Rīgas pašvaldības policijas misijas apzināšanas, mūsu nākotnes vīzijas un mūsu vērtībām. Un, vienlaicīgi, tā ir praktiska pamatnostādne nākamo soļu speršanai un izvirzīto mērķu sasniegšanai. Plāns ir elastīgs un pielāgots reaģēšanai uz negaidītām izmaiņām, uz progresu un attīstību orientēts un izstrādāts, apzinoties mūsu vājās un stiprās puses.

Rīgas pašvaldības policija kalpo brīnišķīgai sabiedrībai, un šis dokuments ir mūsu ceļvedis, lai sasniegtu visaugstāko latiņu Rīgu, kā drošāko pilsētu Latvijā.

Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks
Juris Lūkass

Rīgas pašvaldības policijas Stratēģiskais plāns 2021 – 2024: spied te

Rīgas pašvaldības policijas Stratēģisko uzdevumu plāns 2022.-2024.gadam: spied te