Piekļūstamības paziņojums

Rīgas pašvaldības policija saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni – rpp.riga.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rīgas pašvaldības policijas tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Dažās ievadformās navigācija tikai ar klaviatūru nav iespējama.
  • Nav aktīva ikona “Printēt” ar tastatūras piekļuvi (darbību var veikt ar tastatūru lietojot Ctrl +P).
  • Pamatstruktūras pārbaudē konstatēts, ka nav ievadīti bloku nosaukumi
  • RPP mājas lapā tiek publicēti video no YouTube bez subtitru izvēles.
  • Atsevišķos gadījumos attēliem trūkst alternatīvais teksts
  • Krāsu kontrastu pārbaudē tika konstatēts, ka atsevišķos gadījumos ir pārāk blāvi krāsu kontrasti

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 25.05.2023. Izvērtēšanu veica Administratīvās pārvaldes Galvenais speciālists Emīls Ginters.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (MS word)

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar galveno komunikācijas speciālistu, rakstot: toms.sadovskis@riga.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: rpp@riga.lv

Adrese: Valērijas Seiles iela 12A, Rīga

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir “Komunikācijas grupa”

E-pasts: rpp@riga.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Adrese: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 25.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Juris Lūkass, Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks