Korupcijas novēršana Rīgas pilsētas pašvaldībā

Rīgas pilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem, pilda Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvalde tālr.+371 67026859.

Aktuālā informācija: https://www.riga.lv/lv/korupcijas-noversana 

Trauksmes celšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā

Aktuālā informācija: https://www.riga.lv/lv/trauksmes-celsana