Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas 12.04.2024. rīkotajā Ētikas komisijas sēdē tika skatīts jautājums par Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieka komunikāciju ar iedzīvotājiem izsaukuma laikā 11.02.2024. Ētikas komisija pieņēma lēmumu, ka darbinieka rīcība ir neatbilstoša Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ētikas kodeksa 15. punktā noteiktajam, kā arī uzdeva struktūrvienības priekšniekam noteikt par pienākumu darbiniekam atkārtoti apgūt mācību materiālu par policijas darbinieku komunikāciju un veikt kontroli par uzdevuma izpildi.


2024.gada 26. janvārī Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas Ētikas komisijas sēdē tika skatīts jautājums par divu Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieku komunikāciju ar personām amata pienākumu pildīšanas laikā Brīvības pieminekļa laukumā 2024. gada 20. janvārī.

Ētikas komisija konstatēja, ka darbinieku rīcība bijusi neatbilstoša Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ētikas kodeksa 4.6.1. un 4.6.2. apakšpunktā noteiktajam, kā arī Ētikas komisijas sēdes ietvaros iegūta informācija par disciplīnas pārkāpumiem, kurus uzdots izmeklēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas kompetentajai struktūrvienībai.


2024.gada 14. februārī Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas Ētikas komisijas sēdē tika skatīts jautājums par Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieka komunikāciju ar personām amata pienākumu pildīšanas laikā 30.12.2023., apkalpojot izsaukumu. 

Konstatēts, ka darbinieka rīcībā 30.12.2023. saskatāmas pazīmes par disciplīnas pārkāpumiem, kurus uzdots izmeklēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas kompetentajai struktūrvienībai.