2024.gada 26. janvārī Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas Ētikas komisijas sēdē tika skatīts jautājums par divu Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieku komunikāciju ar personām amata pienākumu pildīšanas laikā Brīvības pieminekļa laukumā 2024. gada 20. janvārī.

Ētikas komisija konstatēja, ka darbinieku rīcība bijusi neatbilstoša Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ētikas kodeksa 4.6.1. un 4.6.2. apakšpunktā noteiktajam, kā arī Ētikas komisijas sēdes ietvaros iegūta informācija par disciplīnas pārkāpumiem, kurus uzdots izmeklēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas kompetentajai struktūrvienībai.