Rīgas pašvaldības policija saviem darbiniekiem piedāvā bezmaksas psihologa pakalpojumus.

Kas ir psihologs?

Psihologs ir speciālists ar atbilstošu izglītību psiholoģijā (maģistra grādu), kurš sniedz atbalstu cilvēkam krīzēs, sērās, dažādu grūtību pārvarēšanā un sarežģītās dzīves situācijās. Konsultēšanas procesa gaitā psihologs palīdz saskatīt resursus un problēmu risinājumus, kas var uzlabot dzīves un darba kvalitāti.

Ko es iegūšu no psihologa konsultācijas?

  • Emocionālu atbalstu
  • Palīdzību lēmumu pieņemšanā
  • Atbalstu krīzes situācijā vai sērās
  • Palīdzību izprast grūtības un atrast risinājumus
  • Palīdzību apzināties savas stiprās puses un pieejamos resursus
  • Izpratni par psiholoģiju

Kur un kā Rīgas pašvaldības policijas darbinieki var saņemt psihologa konsultāciju?

Pierakstīties pie RPP psiholoģes Lidas Maslinovskas var pa tālruni: 67181366 vai 28649140,  kā arī rakstot e-pastu lida.maslinovska@riga.lv.

Pieņemšana notiek RPP Vidzemes pārvaldē  – Detlava Brantkalna ielā 21.

Klienta un psihologa sarunu saturs ir konfidenciāls – par to neuzzinās ne vadība, ne kolēģi, ne arī kāds cits!

Psihologu likuma 16.pants nosaka, ka psihologam ir aizliegts izpaust informāciju, kuru viņš ieguvis, pildot profesionālos pienākumus. Tāpat no psihologa nedrīkst pieprasīt informāciju, kas attiecas uz viņa klientu un sadarbības procesā konfidenciāli uzticētajām ziņām.

Vienlaikus atcerieties, ja psihologu apmeklēsiet darba laikā, tad tas ir jāsaskaņo ar tiešo darba vadītāju, lai viņš zinātu, kur Jūs atrodaties.  Ja apmeklējums būs no Jūsu darba brīvajā laikā, tad par to nav jāinformē ne tiešais vadītājs, ne pārvaldes amatpersonas.