No 2021.gada 1.septembra Rīgas pašvaldības policija piedāvā saviem darbiniekiem bezmaksas psihologa pakalpojumus.

Kas ir psihologs?

Psihologs ir speciālists ar atbilstošu izglītību psiholoģijā (maģistra grādu), kurš sniedz atbalstu cilvēkam krīzēs, sērās, dažādu grūtību pārvarēšanā un sarežģītās dzīves situācijās. Konsultēšanas procesa gaitā psihologs palīdz saskatīt resursus un problēmu risinājumus, kas var uzlabot dzīves un darba kvalitāti.

Gadījumi, kuros darbinieks būtu jāaicina doties uz sarunu ar speciālistu:

 • Pēkšņas izmaiņas uzvedībā (neraksturīga aktivitāte vai miers)
 • Neraksturīga darba kvalitātes pazemināšanās/grib aiziet no darba
 • Neatbilstošas agresijas izpausmes vai pārmērīga spēka pielietošana;
 • Ģimenes vai personīgās problēmas, kas traucē darba pienākumu izpildē
 • Aizdomas par atkarību problēmām
 • Bīstamie incidenti ar speclīdzekļu pielietojumu
 • Līķa atrašana, pārrunas ar pašnāvnieku, vardarbība ģimenē vai tam līdzīgi sensitīvi gadījumi
 • Citi gadījumi, kad vadītājs, jūt, ka darbiniekam nepieciešams profesionāļa atbalsts

Kādi varētu būt mani ieguvi?

 • Emocionāls atbalsts
 • Palīdzība lēmumu pieņemšanā
 • Atbalsts krīzes situācijā, arī sērās
 • Palīdzība izprast grūtības un atrast risinājumus
 • Palīdzība apzināties savas stiprās puses un pieejamos resursus
 • Psiholoģiskā izglītošana

Kur un kā Rīgas pašvaldības policijas darbinieki var saņemt psihologa konsultāciju?

Pierakstīties pie RPP psiholoģes Lidas Maslinovskas var pa tālruni: 67181366 vai 28649140,  kā arī rakstot e-pastu lida.maslinovska@riga.lv.

Pieņemšana notiek RPP Vidzemes pārvaldē  – Detlava Brantkalna ielā 21.

Neaizmirsim par konfidencialitāti!

Psihologa likuma 16.pants nosaka, ka psihologam ir aizliegts izpaust informāciju, kuru viņš ieguvis, pildot profesionālos pienākumus. Tāpat no psihologa nedrīkst pieprasīt informāciju, kas attiecas uz viņa klientu un sadarbības procesā konfidenciāli uzticētajām ziņām.

Vienlaikus atcerieties, ja psihologu apmeklēsiet darba laikā, tad tas ir jāsaskaņo ar tiešo darba vadītāju, lai viņš zinātu, kur Jūs atrodaties.  Ja apmeklējums būs no Jūsu darba brīvajā laikā, tad par to nav jāinformē ne tiešais vadītājs, ne pārvaldes amatpersonas.