Ja vēlaties iesūtīt priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu, jāizmanto e-pakalpojums Latvija.lv “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”

E-pakalpojums nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu (jautājumu, lūgumu, priekšlikumu vai sūdzību) nosūtīšanu iestādēm atbilstoši Iesniegumu likumam un iestāžu sniegto atbilžu saņemšanu portālā www.latvija.lv

Šis pakalpojums tiks pārtraukts 2022. gada 31. decembrī.
Iesniegt ziņojumu

 

Ar Rīgas pašvaldības policiju ir iespējams sazināties arī izmantojot e-adresi.

VAI

“Parasta forma”

Šeit var iesūtīt jautājumu, izteikt pateicību vai sūdzību, taču nevar pārsūdzēt policijas lēmumu.Jūs varat pievienot failu šādos formātos: .jpg vai .png. Faila lielums nedrīkst pārsniegt 10MB!