Ko darīt, ja ceļu remontdarbi traucē naktsmieru?

Normunds Mažolis,
Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Ja ceļu remontdarbi traucē naktsmieru, ir jāizsauc Rīgas pašvaldības policija, kas pārbaudīs, vai ceļa remontdarbi ir saskaņoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.106 “Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” un norisinās atļaujā minētajā laikā.