Kā pārsūdzēt sodu?

Edgars Rudzītis,
Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks

Sūdzībā norāda:
1) tās institūcijas (amatpersonas) nosaukumu, kurai adresēta sūdzība;
2) sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ja sūdzību iesniedz juridiskās personas pilnvarots pārstāvis, — arī šā pārstāvja vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu vai citu adresi, kurā viņš ir sasniedzams;
3) lēmumu, par kuru iesniedz sūdzību;
4) kādā apjomā lēmumu pārsūdz un kā izpaužas lēmuma nepareizība;
5) sūdzības iesniedzēja prasījumu;
6) sūdzībai pievienotos dokumentus;
7) sūdzības sastādīšanas laiku.

Sūdzību administratīvā pārkāpuma lietā var iesniegt 10 darba dienu laikā no pilna lēmuma paziņošanas dienas.