Kā samaksāt sodu?

Lauris Kudiņš,
Rīgas pašvaldības policijas Administratīvās pārvaldes priekšnieks

Ja Protokolā ir pieņemts lēmums par naudas soda uzlikšanu, tas 30 dienu laikā no Protokola eksemplāra saņemšanas dienas jāiemaksā Rīgas domes Finanšu departamenta kontā Nr.LV85RIKO0000084239680, bet naudas sods par apstāšanās un stāvēšanas pārkāpumiem jāiemaksā kontā Nr.LV69RIKO0000084239677.

Katrs naudas sods ieskaitāms atsevišķi.

Gadījumā, ja naudas sods netiek samaksāts normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, iestājas normatīvajos aktos paredzētie aizliegumi un ierobežojumi, kā arī Rīgas pašvaldības policijai ir tiesības piedzīt naudas sodu LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.