Kad un kur un kas drīkst šaut pirotehnikas izstrādājumus?

Igors Vrubļevskis,
Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Rīgas administratīvajā teritorijā aizliegts izmantot pirotehniskos izstrādājumus laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, ja tas nav saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās.

Valstī noteiktās svētku dienas – 1. janvāris, Lielā Piektdiena un Pirmās Lieldienas un otrā Lieldienu diena, 1. maijs, 4. maijs; maija otrā svētdiena; Vasarsvētki; 23. jūnijs; 24. jūnijs; Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena; 18. novembris; 24., 25. un 26. decembris; 31. decembris.

F1 kategorijas uguņošanas ierīces ir tiesības iegādāties, glabāt un izmantot fiziskajai personai, kas sasniegusi 14 gadu vecumu.

F2 un F3 kategorijas uguņošanas ierīces, T1 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus un P1 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus ir tiesības iegādāties, glabāt un izmantot fiziskajai personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu.

Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kuru pamatefekts ir sprādziena troksnim līdzīga trokšņa radīšana (petardes un to prototipi), atļauts iegādāties, glabāt un izmantot medībās personām, kuras saņēmušas mednieka apliecību.

Pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas aizliegumi un ierobežojumi

Pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot, ja to izmantošana rada risku cilvēka dzīvībai, veselībai, mantai vai var nodarīt kaitējumu videi, kā arī alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus izmanto saskaņā ar to lietošanas instrukcijām un tajās noteiktajām drošības prasībām.

Persona, kura izmanto uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, nodrošina:

 • cilvēku, dzīvnieku, transportlīdzekļu, citu personu mantas, ugunsbīstamu un sprādzienbīstamu priekšmetu neatrašanos bīstamajā zonā pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas laikā un pēc to izmantošanas, kamēr nav pārbaudīts, vai visi šāviņi ir iedarbojušies;
 • bīstamās zonas atbilstošu palielināšanu stipra vēja laikā. Ja vēja ātrums pārsniedz deviņus metrus sekundē, izmantot pirotehniskos izstrādājumus nav atļauts;
 • pirotehniskā izstrādājuma izmantošanas vietas pārbaudi un neiedarbojušos vai daļēji iedarbojušos pirotehnisko izstrādājumu, pirotehnisko lādiņu elementu un izmantoto pirotehnisko izstrādājumu iepakojuma savākšanu ne agrāk par pirotehniskā izstrādājuma lietošanas instrukcijā noteikto laiku.

Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot:

 • citu privātpersonu īpašumos bez to īpašnieku vai valdītāju piekrišanas;
 • citu privātpersonu īpašumā esošas zemes, ēku vai transportlīdzekļu tuvumā, ja, izmantojot pirotehnisko izstrādājumu, šāviņi, dzirksteles vai to izdedži var krist uz citu privātpersonu zemes, ēkām vai transportlīdzekļiem un šīs personas to nav atļāvušas;
 • telpās, izņemot F1 kategorijas uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus;
 • tuvāk par 100 metriem no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem objektiem un to teritorijām, degvielas cisternām, gāzes baloniem un citām viegli uzliesmojošām vai ugunsbīstamām vielām un materiāliem;
 • tuvāk par 100 metriem no bīstamu vielu un maisījumu ražošanas un uzglabāšanas objektiem;
 • tuvāk par 100 metriem no zooloģiskajiem dārziem, zvēraudzētavām un lopkopības objektiem bez to īpašnieku atļaujas;
 • zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koku zariem un citiem šķēršļiem, kurus var sasniegt pirotehniskie šāviņi (vielas), kā arī tuneļos;
 • tuvāk par pirotehniskā izstrādājuma lietošanas instrukcijā norādīto drošo attālumu no tiltiem, dzelzceļa, autoceļiem, ceļu pārvadiem un transporta ceļu sazarojumiem;
 • uz ceļu brauktuvēm un gājēju ietvēm, ja nav saņemta vietējās pašvaldības atļauja;
 • tuvāk par 100 metriem no valsts un pašvaldību iestādēm, ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, baznīcām un lūgšanu namiem, ārstniecības iestādēm, izglītības iestādēm, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, autoostām, dzelzceļa stacijām, lidostām un pasažieru ostām, ja nav saņemta attiecīgo institūciju atļauja;
 • daudzdzīvokļu māju pagalmos, ja tiek izmantotas pirotehniskās raķetes.