Kādi noteikumi uz mani attieksies, ja iegādāšos suni vai kaķi?

Juris Inkins,
Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Pirms iegādājaties suni, kaķi vai citu mājdzīvnieku Jums ir jāiepazīstās ar zemāk uzskaitītajiem normatīvajiem aktiem.

• Dzīvnieku aizsardzības likums
• Ministru kabineta noteikumi Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”
• Ministru kabineta noteikumi Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”
• Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.80 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” 6.8.,6.9. un 6.11.apakšpunkts.
• Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.237 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli”.