Kāds sods draud par sadzīves un būvgružu izgāšanu mežā vai nomaļās vietās? Kam par to ziņot?

Guntis Bērziņš,
Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Likums paredz, ka par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 1000 eiro, bet juridiskajām personām no 280 līdz 2100 eiro. Papildus piemērojama pārkāpuma izdarīšanai izmantotā transportlīdzekļa konfiskācija.