Kaimiņu suns visu laiku gaudo, vai man ziņot policijai?

Igors Vrubļevskis,
Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo tiesisko regulējumu mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums nodrošināt, lai dzīvnieka gaudošana netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus. Minēto prasību neievērošana atzīstama par administratīvo pārkāpumu un attiecīgi piemērojama administratīvā atbildība.

Pastāv vairāki risinājuma veidi, viens no tiem, informēt kaimiņu par savām pretenzijām, jo, iespējams, jūsu kaimiņš atradīs kādu visiem pieņemamu situācijas risinājumu, kā arī jūs paši būsiet saglabājuši optimālas kaimiņu attiecības, otrs variants vērsties policijā vai Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Jānorāda, ka policijas darbiniekam, nav normatīvajos aktos noteikta pienākuma izpaust pārkāpējam sūdzības iesniedzēja identitāti, līdz ar to sūdzību variet iesniegt anonīmi vai norādīt, ka nevēlaties, lai kaimiņš uzzina, kas ir sūdzības autors.