Kam ziņot par graustiem, kuros iekļuvuši bērni?

Edgars Eglītis,
Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas priekšnieks

Šādās situācijās aicinām ziņot policijai pa tālruni 110.

Rīgas administratīvajā teritorijā ir aizliegts atrasties ekspluatācijā nenodotās būvēs, neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un telpās, būvēs, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, kā arī šo būvju teritorijā, ja apsaimniekotājs ir nodrošinājis teritorijas slēgtu nožogojumu, logu un ieejas durvju noslēgšanu pret nepiederošu personu iekļūšanu tajās un izvietojis brīdinājuma zīmes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Par šīs prasības neievērošanu uzliek naudas sodu līdz 142 eiro.

Vienlaikus notikuma vietā tiek izvērtēta nekustamā īpašuma īpašnieka atbildība.