Kas ir jāievēro zemledus makšķerniekiem un citiem, kas grib atpūsties uz ledus?

Aigars Monahovs,
Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens pārvaldes priekšnieks

Visiem, kas plāno doties uz ledus jāatceras, ka ūdenstilpes ledus nekad nav drošs!

Jāņem vērā, ka pašvaldība var noteikt aizliegumu atrasties uz ūdenstilpju ledus savā administratīvajā teritorijā, kā arī tās administratīvajai teritorijai piegulošo jūras piekrastes ūdeņu ledus.

Par atrašanos uz iekšzemes publiskās ūdenstilpes vai jūras piekrastes ūdenstilpes ledus, ja tas ir aizliegts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.

Tāpēc, ja esi nolēmis doties uz ledus, pārliecinies, ka konkrētajā vietā un laikā atrašanās uz ledus nav aizliegta un pārliecinies par ledus kārtas izturību, ņemot vērā konkrētās vietas un ūdenstilpes īpatnības.

Zemledus makšķerniekiem papildus jāievēro makšķerēšanas noteikumu prasības.