Kas ir jāievēro zemledus makšķerniekiem un citiem, kas grib atpūsties uz ledus?

Aigars Monahovs,
Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks

Visiem, kas plāno doties uz ledus jāatceras, ka ūdenstilpes ledus nekad nav drošs!

Jāņem vērā, ka pašvaldība var noteikt aizliegumu atrasties uz ūdenstilpju ledus savā administratīvajā teritorijā, kā arī tās administratīvajai teritorijai piegulošo jūras piekrastes ūdeņu ledus. Par aizlieguma neievērošanu paredzēta administratīvā atbildība.

Jāņem vērā, ka ja atrašanas uz ūdenstilpes ledus nav aizliegta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nedrīkst paļauties, ka ledus ir drošs. Ledus izturību nav iespējams precīzi un objektīvi prognozēt, jo tā ir atkarīga no vairākiem mainīgajiem faktoriem, kuru ietekmē ledus kārtas izturība var strauji pasliktināties.

Ja esi nolēmis doties uz ledus, pārliecinies, ka konkrētajā vietā un laikā atrašanās uz ledus nav aizliegta un pārliecinies par ledus kārtas izturību, ņemot vēra konkrētās vietas un ūdenstilpes īpatnības.

Zemledus makšķerniekiem papildus jāievēro makšķerēšanas noteikumu prasības.