Kas ir soda atlaide?

Lauris Kudiņš,
Rīgas pašvaldības policijas Administratīvās pārvaldes priekšnieks

Lai veicinātu iestāžu un personu savstarpējo sadarbību un brīvprātīgu naudas soda izpildi, iestāde, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, ir tiesīga lemt par personas nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas.

Personu var nosacīti daļēji atbrīvot no naudas soda samaksas, ievērojot šādus priekšnoteikumus:
1) persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir atzinusi savu vainu un piekrīt lēmumam par naudas soda uzlikšanu;
2) nav konstatēti apstākļi, kas pastiprina personas atbildību par administratīvo pārkāpumu;
3) administratīvā pārkāpuma lietā nav cietušā;
4) administratīvā pārkāpuma lietā nav piemērota garantijas nauda;
5) par administratīvo pārkāpumu nav paredzēta administratīvā aresta piemērošana;
6) persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, gada laikā nav bijusi nosacīti daļēji atbrīvota no naudas soda samaksas;
7) administratīvā pārkāpuma lieta netiek izskatīta bez personas, kuru sauc pie administratīvās atbildības, klātbūtnes.

Nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nepiemēro, ja iestāde, izvērtējusi administratīvā pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, pārkāpuma raksturu, pārkāpēja personību un citus apstākļus, kam ir nozīme lietā, atzīst, ka nosacīta daļēja atbrīvošana no naudas soda samaksas nav piemērota taisnīga sodošā mērķa sasniegšanai.

Piemērojot nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas, iestāde informē administratīvi sodīto personu par tās pienākumu 15 dienu laikā samaksāt lēmumā par administratīvā soda uzlikšanu noteikto naudas sodu 50 procentu apmērā. Ja administratīvi sodītā persona izpilda šo nosacījumu, tā tiek atbrīvota no pārējās naudas soda daļas samaksas. Ja nosacījums netiek izpildīts, uzliktais naudas sods maksājams pilnā apmērā.

Lēmums par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas zaudē spēku, ja administratīvi sodītā persona pārsūdz lēmumu par naudas soda uzlikšanu.