Ko darīt ar savāktām kritušām koku un krūmu lapām?

Agnese Šaburova,
Rīgas pašvaldības policijas Profilakses, koordinācijas un statistikas nodaļas galvenā speciāliste

Rīgas dome arī šogad, sākot no oktobra beigām, piedāvās iedzīvotājiem iespēju nedēļas nogalēs un atsevišķās darba dienās bez maksas nodot savāktās kritušās koku un krūmu lapas. To nodošana paredzēta 32 vietās Rīgas apkaimēs no 22. oktobra līdz 21. novembrim, ko konkrētāk iespējams apskatīt Rīgas domes mājaslapā.

Šogad lapas nevarēs nodot maisos – tās nodošanas punktos būs jāizber. Lapu izkraušana specializētajā atkritumu izvešanas transportā vai konteinerī iedzīvotājiem būs jāveic saviem spēkiem. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka lapas nedrīkstēs iepriekš atvest un atstāt.

Tāpat iedzīvotājiem jāņem vērā, ka uz nodošanas punktiem nedrīkstēs vest nolietotu sadzīves tehniku, mēbeles, būvgružus vai lapas samaisītas ar sadzīves atkritumiem.

Katrā lapu savākšanas norises dienā piedalīsies Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes pārstāvji, sekojot līdzi situācijai, koordinējot lapu nodošanu, kontrolējot specializētā atkritumu savākšanas transporta virzību, kā arī iespēju robežās palīdzot iedzīvotājiem, kuriem tas nepieciešams, izbērt lapas no maisiem.

Lapu nodošanas periodā, kā arī pirms un pēc noteiktajiem datumiem, lapu savākšanas punktos pastiprināti patrulēs Rīgas pašvaldības policija, lai novērstu vai ierobežotu nesankcionētu atkritumu – lapu izmešanu. Tāpat lapu savākšanas punktos plānots uzstādīt videonovērošanas kameras, lai novērstu noteiktajai kārtībai neatbilstošu lapu atstāšanu ārpus noteiktajām dienām un laikiem.

Rīgas pašvaldības policija atgādina, ka par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai no 70 līdz 1000 eiro.