Ko darīt, ja atrodu citai personai piederošu mantu? Vai varu to paturēt sev?

Igors Vrubļevskis,
Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Par Jums nepiederošas mantas atrašanu ir jāziņo policijai.

Gadījumā, ja policijas darbinieki sešu mēnešu laikā, veicot normatīvajos aktos paredzētās procesuālās darbības, neatrod mantas īpašnieku, tiek piemēroti Civillikuma Lietu tiesību sadaļā noteiktā procedūra.

Ja atradējs, nododot lietu vai paziņojot par atradumu policijai, prasījis atradēja algu, tad tā noteicama pēc tiesas ieskata.

Jāatceras, ka prettiesiski iegūta manta netiek nodota tās “atradējam”, bet par šāda veida rīcību iestājas kriminālatbildība. Papildus jānorāda, ka trešās personas mantas nesankcionēta paturēšana sev Kriminālikuma izpratnē tiek kvalificēta kā piesavināšanās.