Ko darīt, ja bezpajumtnieks iemitinās manā kāpņu telpā?

Edgars Cibulis,
Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes priekšnieks

Minētajā situācijā iedzīvotājiem jāzvana uz policiju uz diennakts operatīvo tālruni 110.

Rīgas pašvaldības policisti ikdienu sociāli neaizsargātas vai sociāli nelabvēlīgā vidē nonākušas personas nogādā kādā no Rīgas pilsētas patversmēm, taču tas notiek tikai pēc nogādājamās personas vēlēšanās jeb brīvprātības principa, proti, nogādāšanu kādā no Rīgas pilsētas patversmēm likumsargi iepriekš minētajām personu grupām piedāvā kā vienu no sociālās palīdzības iespējām nevis kā obligātu prasību doties uz to.

Papildus tam Rīgas pašvaldības policisti ar iepriekš minēto personu loku veic pārrunas, informē par aizliegumu publiskās vietās (šajā gadījumā, konkrēti kāpņu telpā) mitināties.

Atbilstoši Rīgas domes  saistošo noteikumu Nr.80 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” 6.1.apakšpunktam publiskās vietās aizliegts mitināties (nakšņot, gulēt, celt teltis vai veidot tām līdzīgas konstrukcijas mitināšanās nolūkam).
Par šādu pārkāpumu paredzēta administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods līdz 20 eiro.