Ko darīt, ja kaimiņš regulāri savu automašīnu novieto uz ietves?

Igors Vrubļevskis,
Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Ceļu satiksmes noteikumos norādīts, ka apstāties un stāvēt aizliegts uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, velosipēdu ceļiem un velojoslām, izņemot tam tieši paredzētajos gadījumos.

Izņēmums, ja, pie ietves uzstādītas ceļa zīmes, kurās norādīts transportlīdzekļa novietošanas veids un tas, ka transportlīdzeklis stāvēšanai jānovieto tieši uz ietves.

Ja nepastāv izņēmuma gadījums, tad arī šāda veida darbība atzīstama par administratīvo pārkāpumu, par kuru var ziņot policijai.