Ko darīt, ja kaimiņš savu suni ved bez pavadas daudzdzīvokļu namu pagalmā?

Juris Inkins,
Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Ministru kabineta noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 12.1.apakšpunkts paredz, ka pilsētās un ciemos ārpus norobežotas teritorijas suns ir jāved pavadā. Savukārt minēto noteikumu 13.punktā noteikts, ka pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var atrasties zaļajā zonā un mežā (izņemot vietējo pašvaldību noteiktās vietas, kur saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir aizliegts). Pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Savukārt Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.80 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” 6.8.apakšpunktā noteikts, ka publiskās vietās aizliegts laikā no plkst.7.00 līdz plkst.23.00 vest pastaigā suni bez pavadas publiskajos apstādījumos, izņemot speciāli šim nolūkam ierīkotas un norobežotas teritorijas.

Ja kaimiņš daudzdzīvokļu nama pagalmā savu suni regulāri ved pastaigā bez pavadas, nekavējoties informējiet policiju, zvanot pa tālruni 110 vai vēršoties RPP attiecīgajā pārvaldē ar iesniegumu.