Ko darīt, ja kaimiņu suns sakož mani?

Ivo Vaicekovskis,
Rīgas pašvaldības policijas Kurzemes pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Šādos gadījumos nekavējoties jāzvana gan Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, gan policijai.

Gadījumos, ja uzbrucis suns un rezultātā persona guvusi miesas bojājumus, ar pieteikumu, kurā izklāstīti visi notikuma apstākļi, ja iespējams, norādīti liecinieki un to kontaktinformācija, jāvēršas Valsts policijā. Papildus tam norādāms, ka Valsts policijā ar pieteikumu cietušais var vērsties gan notikuma vietā, gan arī vēlāk, piemēram, nākamajā darba dienā pēc ārstniecības iestādes apmeklējuma. Saskaņā ar Krimināllikumu par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts vidēji vai smagi miesas bojājums ir paredzēta kriminālatbildība.

Savukārt gadījumos, ja kaimiņa suns uzbrucis, varbūt saplēsis personai apģērbu vai ar uzbrukumu pamatīgi nobaidījis, taču nav iekodis vai miesas bojājumus nav nodarījis, tāpat nekavējoties jāzvana policijai pa diennakts operatīvo tālruni 110. Arī šajā gadījumā suņa īpašniekam (turētājam vai citai personai, kura uzbrukuma brīdī bija atbildīga par dzīvnieku) par Ministru kabineta noteikumos Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” noteikto prasību neievērošanu tiks piemērots administratīvais sods.

Papildus tam gadījumos, ja policijas amatpersonas administratīvās pārkāpuma lietvedības ietvaros vai iedzīvotāji novēro, ka kaimiņu suns ir uzbrucis vai mēģinājis uzbrukt citam dzīvniekam vai cilvēkam, informācija nododama Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām, kuras pēc informācijas saņemšanas var uzsākt suņa uzvedības izvērtēšanas procesu. Rezultātā PVD komisija suni var atzīt par bīstamu un suni publiskās vietās bez pavadas un uzpurņa saimnieks vairs vest pastaigās nevarēs, turklāt PVD komisija var noteikt vēl papildus nosacījumus un prasības konkrētajam mājdzīvniekam. Suņi, kuri ar PVD komisijas lēmumu tiek atzīti par bīstamiem, ir viegli pamanāmi, jo pie kakla siksnas tiem tiek piestiprināta sarkana lentīte.