Ko darīt, ja no kaimiņienes dzīvokļa nāk neizturama dzīvnieku izkārnījuma smaka?

Juris Inkins,
Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Ministru kabineta Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 52.1.apakšpunkts nosaka, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks (smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus.

Par minēto noteikumu neievērošanu paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.pantā. Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 7 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām no 15 līdz 700 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Ja no kaimiņu dzīvokļa jūtama traucējoša dzīvnieka radīta smaka, nekavējoties ziņojiet policijai, zvanot pa tālruņa numuru 110, vai vēršoties RPP attiecīgajā pārvaldē vai Pārtikas un veterinārajā dienestā ar iesniegumu.