Vai drīkst dedzināt rudenī sagrābtās lapas vai pērno zāli?

Guntis Bērziņš ,
Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Rudenī daudzi iedzīvotāji īpaši privātmāju un mazdārziņu īpašnieki no kokiem nokritušās lapas vēlas sadedzināt. Virspusēji raugoties uz šādu nodomu varētu teikt – kas gan tur slikts, ja iedzīvotājs pagalmā nodedzina lapu kaudzi. Tomēr pilsētām atšķirībā no lauku teritorijām apbūve ir ļoti blīva. Tādēļ, ja katrs sagrābto lapu kaudzi drīkstētu nodedzināt, rezultātā visa pilsēta būtu dūmos. Turklāt pat tad, ja neņem vērā nepatīkamo smaku, dedzināšana lielos apmēros kaitē dabai. Tieši tādēļ Rīgā dedzināt lapas, koku zarus, nopļauto zāli un citus atkritumus ir aizliegts.

Šādi ierobežojumi pastāv visā Eiropā, jo starptautiskie normatīvie akti pilsētām uzliek par pienākumu izveidot vietējo regulējumu, lai rūpētos par dabu. Sods par lapu dedzināšanu ir no 70 līdz 1000 eiro, taču uzreiz jāsaka, ka ikvienu gadījumu policija vērtē individuāli – tiek ņemts vērā gan pārkāpuma apmērs, gan pārkāpēja attieksme, gan iepriekš izdarītie pārkāpumi (ja tādi ir) un citi faktori. Lai gan katru rudeni policija aizvien saņem izsaukumus par lapu dedzinātājiem, jāatzīst, ka iedzīvotāji pamazām kļūst zinošāki, un kopumā šāda veida pārkāpumu skaits gadu no gada samazinās.

Nereti reizēs, kad policija saņem izsaukumu par lapu dedzinātājiem, viņi atbild, ka nezinot, ko ar lapām iesākt. Varianti risinājuma ir vairāki – ja lapas ir pavisam nedaudz, tās var izmest savā atkritumu konteinerā. Savukārt, ja lapu ir vairāk, tad var veidot komposta kaudzi vai interesēties pašvaldībā par plānotajām lapu izvešanām.