Vai drīkstu cept šašlikus pie ūdenstilpnēm?

Aigars Monahovs,
Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks

Pie ūdenstilpnēm drīkst cept šašlikus, izmantojot grilu, mangalu un šašlika cepamo ierīci, lai ogles nekādā veidā nesaskartos ar zemi.

Izmantojot mangalu, grilu, vai citu šašlika cepamo ierīci, nedrīkst nodarīt kaitējumu apstādījumiem, trešajām personām, kā arī tā lietošanā jāievēro ugunsdrošības noteikumi un ražotāja instrukcijas.

Visās Rīgas administratīvās teritorijas publiskās vietās aizliegts kurināt ugunskuru ārpus pašvaldības speciāli šim nolūkam iekārtotām vietām, izņemot pašvaldībā saskaņotu pasākumu norises laikā un vietā, kā arī valsts noteiktās svētku, atceres un atzīmējamās dienās, nebojājot apstādījumus un ievērojot ugunsdrošības prasības.