Vai nama īpašniekam no jumta ir jātīra sniegs un lāstekas? Vai ir jātīra arī īpašumam piegulošā ietve no sniega?

Guntis Zēvalds,
Rīgas pašvaldības policijas Ziemeļu pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Teritoriju īpašniekiem no viņiem piederošo namu jumtiem ir jātīra sniegs un lāstekas, lai nepieļautu situācijas, ka sniegs/lāstekas var kādam uzkrist uz galvas.

Privātpersonām, kurām pieder īpašumi, ir pienākums attīrīt to piegulošās gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas no sniega un ledus, nepieciešamības gadījumā, kaisot pretslīdes materiālus. Arī šogad pašvaldība piedāvā iespēju saņemt bezmaksas pretslīdes kaisāmo materiālu – smiltis – cietā seguma gājēju ietvju kopšanai. Savukārt šogad ietves nav jātīra vēsturiskajā centrā un tā aizsargteritorijā.

Proti, privātpersonām, kurām pieder nekustamie īpašumi Rīgas vēsturiskajā centrā un tā apkārtnē, šoziem nav jātīra un jākaisa ielām piegulošās ietves, taču ir jāveic namu jumtu attīrīšana no sniega/lāstekām, jātīra pagalmi, kāpnes un celiņi savā privātīpašumā.

Centralizēto uzkopšanu nākamajās sezonās plānots pakāpeniski ieviest visā Rīgā, lai 2024./2025. gada ziemā varētu nodrošināt visu pie ielām esošo ietvju centralizēto kopšanu Rīgā.

Ietvju uzkopšanas darbi sniega dienās pirmo reizi jāveic līdz plkst. 8.00 rītā un tālāk atbilstoši nepieciešamībai visas dienas garumā, tā, lai tiktu nodrošināta droša gājēju pārvietošanās.

Tīrot sniegu drīkst veidot vaļņus, ja tie netraucē gājējiem. Tomēr ir aizliegts veidot sniega vaļņus tuvāk par 5 metriem no gājēju pārejām un krustojumiem, kā arī koku apdobēs.

Par visu iepriekš minēto prasību neievērošanu fiziskām personām var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 350 eiro, juridiskām personām var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 1400 eiro.