Vai privātpersonām no viņiem piederošo ēku jumtiem ir jānotīra sniegs un lāstekas? Vai ir jānotīra arī īpašumam pieguļošā ietve no sniega un lapām?

Guntis Zēvalds,
Rīgas pašvaldības policijas Ziemeļu pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Privātpersonām no viņiem piederošo ēku jumtiem ir jānotīra sniegs un lāstekas, lai nepieļautu situācijas, kad sniegs var kādam uzkrist uz galvas.

Privātpersonām, kam pieder nekustāmie īpašumi, ir pienākums nekustamā īpašuma un tam piegulošajā teritorijā attīrīt gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, un publiskai lietošanai ierīkotu pagalma celiņu no kritušām lapām, sniega un ledus, nepieciešamības gadījumā kaisot pretslīdes materiālus. Iepriekš norādītie darbi ir jāveic katru dienu līdz plkst. 8:00 rītā tā, lai tiktu nodrošināta droša gājēju pārvietošanās.

Tīrot sniegu ir pieļaujama sniega vaļņu veidošana tikai gadījumos, kad tie netraucē gājēju kustību pa ietvēm un transporta pārvietošanos pa piebrauktuvēm un piebraucamajiem ceļiem. Kategoriski aizliegts veidot sniega vaļņus tuvāk par 5 metriem no gājēju pārejām un krustojumiem, kā arī koku apdobēs.

Iepriekš norādīto kārtību nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju”.