Vai nama īpašniekam no jumta ir jātīra sniegs un lāstekas? Vai ir jātīra arī īpašumam piegulošā ietve no sniega?

Guntis Zēvalds,
Rīgas pašvaldības policijas Ziemeļu pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Rīgas domes saistošie noteikumi nosaka, ka nama īpašniekam, faktiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam ir pienākums nodrošināt sniega un ledus tīrīšanu no balkoniem, lodžijām un arī ēku jumtiem, lai nepieļautu sniega, ledus kārtas un lāsteku krišanu, un Rīgas pašvaldības policijas kompetencē ir kontrolēt šo noteikumu izpildi. Namu īpašniekiem pēc jumtu tīrīšanas ir jāsatīra sniegs un ledus no ietvēm, arī tur, kur šoziem ietves kopj pašvaldība. Ja teritorija pēc sniega tīrīšanas no jumta netiks sakopta, ēkas īpašnieks tiks mudināts veikt ietves uzkopšanas darbus dažu stundu laikā. Ja tas netiks izdarīts, ietves uzkopšanas darbus veiks pašvaldība, bet nama īpašniekam būs jāsedz veikto darbu izmaksas.

Jebkurš uz ietves novērots šķērslis, tostarp lentes, barjeras un citi norobežojumi, apgrūtina ietves uzkopšanu, kas tiek veikta mehanizēti. Ietves bloķēšana vai norobežošana ir pieļaujama īslaicīgi, līdz tiek veikti jumta notīrīšanas darbi, un tas neatbrīvo īpašnieku no pienākumu parūpēties par drošību uz jumta.

Savukārt, lai mazinātu iedzīvotāju slogu ietvju tīrīšanā, Rīgas pašvaldība arī šogad ir paplašinājusi to ielu un piegulošo ietvju skaitu, kur tiek nodrošināta mehanizēta sniega tīrīšana un ietvju kaisīšana. Ar ielu sadalījumu kategorijās iedzīvotāji var iepazīties te: https://www.riga.lv/lv/ielu-kategorijas. 1. un 2. kategorijas ielu iedzīvotājiem un teritoriju apsaimniekotājiem šoziem nav jātīra un jākaisa ielām piegulošās ietves. Savukārt 3. kategorijas jeb mazāku apkaimju ielu iedzīvotājiem ir jāturpina ietvju kopšana tāpat kā līdz šim. Pēc snigšanas jānodrošina ietvju attīrīšana no sniega līdz plkst. 8.00. Ilgstošas snigšanas laikā tīrīšanas darbi jāveic pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu gājējiem ērtu un drošu pārvietošanos. No sniega jāattīra 50% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m.

Tāpat būtiski neaizmirst par ietvju kaisīšanu ar pretslīdes materiālu. Arī šogad iedzīvotāji var pieteikties bezmaksas pretslīdes kaisāmā materiāla saņemšanai cietā seguma gājēju ietvju kopšanai.

Tīrot sniegu drīkst veidot vaļņus, ja tie netraucē gājējiem. Tomēr ir aizliegts veidot sniega vaļņus tuvāk par 5 metriem no gājēju pārejām un krustojumiem, kā arī koku apdobēs.

Par minēto noteiktumu neievērošanu normatīvajos aktos ir paredzēts sods. Maksimālais sods fiziskām personām ir 350 eiro, bet juridiskām personām – 1400 eiro.