Vai var ziņot policijai par ilgstoši nekustinātiem transportlīdzekļiem?

Guntis Bērziņš,
Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Mums diemžēl nav tādu resursu, lai katru dienu Rīgas ielās fiksētu pamestas mašīnas. Policisti nevar izsekot, cik nedēļas vai mēnešus transportlīdzeklis stāv uz ielas. Līdz ar to iedzīvotājiem jāziņo mums, ja uz koplietošanas ceļiem redz mašīnu, kura jau ilgstoši stāv uz vietas.

Saņemot informāciju, policija fiksē transportlīdzekli un atstāj uz vējstikla brīdinājumu par termiņu, kurā automašīna ir jāpārvieto. Transportlīdzekļiem, kuriem ir derīga tehniskās apskates uzlīme, šis termiņš ir 45 dienas, savukārt bez tās – 15 dienas. Pēc termiņa beigām policisti pārbauda, vai transportlīdzeklis ir pārvietots vai nē.

Pamesto transportlīdzekļu īpašniekiem bez tehniskās apskates jāatceras, ka mašīnas pārvietošana pāris metrus tālāk vai, piemēram, uz otru ceļa pusi, netiek uztverta kā policijas prasības izpilde, jo transportlīdzeklis bez tehniskās apskates nemaz nevar piedalīties ceļu satiksmē, turklāt noteikumi par piespiedu pārvietošanu ir radīti tam, lai publiskā lietošanā esoši ceļi (un stāvvietas pie tiem) būtu pieejami visiem, līdz ar to blakus stāvvietas aizņemšana neatrisina radīto problēmu. Tādā gadījumā transportlīdzeklis jāpārvieto uz garāžu, savu privāto teritoriju vai autostāvvietu, kur mašīna var stāvēt pat gadiem ilgi.

Vienlaikus jāpiebilst, ka regulējums attiecas uz publiskā lietošanā esošiem ceļiem – ja automašīna atrodas ielas malā, tad uz to attieksies noteikumi, bet daudzdzīvokļu nama pagalmā novietotas automašīnas gadījumā situācija būtu detalizētāk jāvērtē. Proti, ja daudzdzīvokļu nama pagalma ceļš pieder piegulošā nama iedzīvotājiem, tad policijas darbinieki vērtēs, vai ceļš un uz tā esošās stāvvietas uzskatāmas par nodotām publiskā lietošanā. Pazīmes tam, ka stāvvietas nav publiskā lietošanā, piemēram, ir tādas, ka ceļš ved tikai uz attiecīgo īpašumu un nekur citur vai ka attiecīgajā vietā uzstādītas ceļazīmes ar nosacījumu, ka transportlīdzekļus stāvēšanai atļauts novietot tikai ar atļaujām.

Tāpat gadījumā, ja transportlīdzekļa īpašnieks ir saņēmis brīdinājumu, ka viņa automašīna var tikt pārvietota, bet viņam ir pamatojums, kādēļ viņš ir atstājis savu transportlīdzekli uz ilgu laiku, kā arī ir plāns, kā rīkoties tālāk, tad viņš var vērsties pie RPP ar lūgumu pagarināt termiņu, kurā mašīna jāpārvieto.

Citos gadījumos, ja mašīna joprojām stāv uz vietas, policisti izsauc evakuatoru, kas to aizved uz speciālu autostāvvietu. Ja 30 dienu laikā transportlīdzekļa īpašnieks nav ieradies pēc savas mašīnas, tad automašīnu ir tiesības likvidēt.