Vai man pēc RPP darbinieku pieprasījuma ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments? Vai policists drīkst pārbaudīt manas kabatas?

Guntis Bērziņš,
Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Rīgas pašvaldības policistiem ir tiesības pārbaudīt dokumentus personām, kuras tur aizdomās par likumpārkāpumiem, kā arī veikt viņu mantu apskati.