Vai man pēc RPP darbinieku pieprasījuma ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments?

Guntis Bērziņš,
Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Likuma “Par policiju” 12. pantā ir noteiktas policijas darbinieka tiesības. Tostarp ir noteiktas policijas darbinieka tiesības identificēt personas, tai skaitā pārbaudīt personām, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu izdarīšanu, personību apliecinošos dokumentus, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota policijai.

Līdz ar to policijas darbiniekam ir pēc pieprasījuma ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, ja viņš ar šo prasību pilda darba pienākumus. Atteikšanās pakļauties policijas darbinieka likumīgajām prasībām ir administratīvo sodāma.