Vai policijas transportlīdzeklis drīkst stāvēt uz gājēju ietves?

Guntis Bērziņš,
Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, apstāties un stāvēt ir aizliegts uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, kā arī uz velojoslām.

Taču noteikumos ir minēti izņēmumi, kas ļauj šo aizliegumu neievērot. Minēto prasību ir tiesīgi neievērot transportlīdzekļu vadītāji, kuru transportlīdzeklim ir piešķirts operatīvo transportlīdzekļu statuss un kuri pilda dienesta pienākumus, bez iedegtas mirgojošās zilas bākuguns un bez ieslēgta speciāla skaņas signāla.

Līdz ar to policijas transportlīdzeklis uz ietves atrasties drīkst, ja tiek apkalpots izsaukums vai ekipāža atrodas norīkojumā vai kādā citā uzdevumā.

Lai arī normatīvie akti Rīgas pašvaldības policijas operatīvajiem transportlīdzekļiem ļauj stāvēt uz ietves, tomēr šo tiesību mēģinām izmantot tikai tad, ja citas iespējas ir izsmeltas.