Vai policijas transportlīdzeklis drīkst stāvēt uz gājēju ietves?

Guntis Bērziņš,
Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļas priekšnieks

Ministru kabineta noteikumu Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 121.9. apakšpunkts nosaka, ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, apstāties un stāvēt ir aizliegts uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, kā arī uz velojoslām.

Tomēr šo pašu noteikumu 34.pantā ir noteikti izņēmuma gadījumi. Iepriekš minēto prasību ir tiesīgi neievērot transportlīdzekļu vadītāji, kuru transportlīdzeklim ir piešķirts operatīvo transportlīdzekļu statuss un kuri pilda dienesta pienākumus, bez iedegtas mirgojošās zilas bākuguns un bez ieslēgta speciāla skaņas signāla. Līdz ar to policijas transportlīdzeklis uz ietves atrasties drīkst, ja tiek apkalpots izsaukums.