Vai privātās teritorijas īpašniekam pilsētā ir pienākums attīrīt īpašumam piegulošo ietvi no rudens lapām?

Agnese Šaburova,
Rīgas pašvaldības policijas Profilakses, koordinācijas un statistikas nodaļas galvenā speciāliste

Privātpersonai, kurai pieder nekustamais īpašums, ir pienākums uzkopt ne tikai nekustamā īpašuma teritoriju, bet arī tam piegulošo teritoriju, attīrot tās gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, un publiskai lietošanai ierīkotos pagalma celiņu no kritušām lapām.

Ietvju attīrīšanas darbi ir jāveic regulāri, lai tiktu nodrošināta droša gājēju pārvietošanās. Nereti lietainajā rudens laikā, lapām nokrītot, ietves kļūst slidenas un dubļainas, kas var radīt negaidītas traumas gājējiem.

Rīgas domes saistošie noteikumi paredz, ka nokritušās koku lapas savācamas līdz kārtējā gada 31. oktobrim. Taču jāatceras, ka nevar gaidīt līdz oktobra beigām – ja ietve lapu dēļ kļūst bīstami slidena, tā ir jāsakopj nekavējoties.

Par saistošajos noteikumos noteikto prasību neievērošanu fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 350 eiro, savukārt juridiskām personām – brīdinājumu vai naudas sodu līdz 1400 eiro.