Vēlos taisīt remontu dzīvoklī, no cikiem līdz cikiem drīkstu trokšņot?

Mārtiņš Balodis,
Rīgas pašvaldības policijas Kurzemes pārvaldes priekšnieka vietnieks

Normatīvie akti tiešā veidā nenosaka, ka remontdarbi būtu saskaņojami ar kaimiņiem, nama apsaimniekotāju vai pārvaldnieku, taču tas var būt atrunāts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas vai pārvaldīšanas līgumā, kā arī īpašuma iekšējās kārtības noteikumos.

Šajos dokumentos var būt paredzētas gan diennakts stundas, kad remontdarbu veikšana ir pieļaujama, gan nepieciešamie saskaņojumi un informācijas sniegšanas pienākums, gan arī citi, ar remontdarbu veikšanu saistīti praktiskas dabas jautājumi.

Parasti par plānotajiem remontdarbiem pārējie dzīvokļa īpašnieki jābrīdina vismaz dažas dienas iepriekš, lai viņi attiecīgi varētu plānot savu dienaskārtību. To var īstenot, piemēram, kāpņu telpā norādot pie paziņojuma dēļa konkrētu laiku, kad tiks veikti skaļākie no darbiem. Jāatceras, ka arī dienas laikā mēdz būt iedzīvotāji (pensionāri, jaunās māmiņas ar zīdaiņiem), kuriem troksnis varētu traucēt. Jebkurā diennakts laikā šiem iedzīvotājiem ir tiesības ziņot par trokšņošanu. Bet – ja no savas puses būsiet kaimiņus brīdinājuši un plānotie remontdarbi nenotiks nakts stundās , tad nevajadzētu būt problēmām.