Paziņojums par 16 transportlīdzekļu un 1 kuģošanas līdzekļa dzinēja izsoli (papildināts)

Rīgas pašvaldības policija (turpmāk – RPP), paziņo par 16 transportlīdzekļu un 1 kuģošanas līdzekļa dzinēja izsoli:

            Nosaukums Inventāra Nr. Gads Nosacītā cena (EUR) bez PVN Nodrošinājuma apmērs (EUR) Izsoles solis (EUR)
FIAT Ducato FS4463 6356 2005 1 000.00 100.00 25.00
FIAT Ducato FS4465 6357 2005 1 000.00 100.00 25.00
FIAT Panda GE1326 6400 2006 300.00 30.00 25.00
FIAT Panda HF823 7421 2008 300.00 30.00 25.00
FIAT Panda HF822 7424 2008 400.00 40.00 25.00
FIAT Stilo FS4031 6355 2005 300.00 300.00 25.00
RENAULT Master FV3516 6366 2006 1000.00 100.00 25.00
RENAULT Master FV3513 6367 2006 800.00 80.00 25.00
RENAULT Master FV3514 6368 2006 900.00 90.00 25.00
RENAULT Trafic GT8814 6885 2007 1 500.00 150.00 25.00
RENAULT Kangoo EK5108 5634 2002 300.00 30.00 25.00
OPEL Astra GZ4621 7003 2007 900.00 90.00 25.00
HYUNDAI Getz FH3681 6233 2004 300.00 30.00 25.00
GENERIC Soho 125 TJ885 6806 2010 300.00 30.00 25.00
LINHAI AAT TF1409 835 2012 1 500.00 150.00 25.00
Laiva RIB 550 Pneumatic LZ4714 6243 2004 1 100.00 110.00 25.00
Laivas dzinējs Suzuki DF 70TLK6 LZ4714 6462 2006 700.00 70.00 25.00

Norādītie transportlīdzekļi apskatāmi RPP Ziemeļu pārvaldes pagalmā Viestura prospektā 17 k-1, Rīgā, bet kuģošanas līdzeklis ar dzinēju RPP Vecāķu glābšanas stacijā Selgas ielā 23, Rīgā, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu, RPP Nodrošinājuma pārvaldes Transporta nodrošinājuma nodaļas priekšnieku Ēriku Ulasu pa tālruņiem: 67037850, 29185756.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole norisināsies 01.02.2022. plkst. 13.00, RPP telpās, Rīgā, Lomonosova ielā 12 A. Izsolē piedalās tikai Izsoles komisijas locekļi, ievērojot tobrīd spēkā esošos epidemioloģiskos drošības pasākumus.

Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties RPP mājas lapā http://rpp.riga.lv .

Izsoles dalībnieki pieteikumus izsolei nosūta pa pastu vai iesniedz personīgi, ievietojot RPP pastkastītē, pie dežuranta Lomonosova ielā 12 A, Rīgā.

Pieteikums tiks uzskatīts par iesniegtu laicīgi, ja pieteikums tiks saņemts un reģistrēts Rīgas pašvaldības policijā līdz 2022. gada 1. februāra plkst. 10.00.

Izsoles dalībniekam jāiemaksā izsoles nodrošinājuma summu 10% (desmit procentu) apmērā no vēlamās kustamās mantas nosacītās cenas (2. pielikums). Nodrošinājuma samaksa jāveic ar pārskaitījumu uz RPP norēķinu kontu, kā maksājuma mērķi norādot “Nodrošinājuma maksājums kustamās mantas izsolei” un vēlamā transportlīdzekļa vai laivas dzinēja inventāra numuru.

Rekvizīti:

Pasūtītājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība;

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050;

Reģistrācijas Nr.: 90011524360;

PVN reģ. Nr.: LV90011524360;

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle;

SWIFT kods: RIKOLV2X;

Konts: LV41RIKO0021800014010.

Samaksu par nosolīto kustamo mantu jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.

 

Kustamās mantas izsoles noteikumi

 

Grozījumi Kustamās mantas izsoles noteikumiem