Paziņojums par 6 transportlīdzekļu izsoli

Rīgas pašvaldības policija (turpmāk – RPP), paziņo par 6 transportlīdzekļu izsoli:

                Nosaukums Inventāra Nr. Gads Nosacītā cena (EUR) bez PVN Nodrošinājuma apmērs (EUR) Izsoles solis (EUR)
FIAT Ducato FS4463 6356 2005 1 000.00 100.00 25.00
FIAT Stilo FS4031 6355 2005 300.00 300.00 25.00
RENAULT Master FV3516 6366 2006 1000.00 100.00 25.00
RENAULT Master FV3514 6368 2006 900.00 90.00 25.00
RENAULT Kangoo EK5108 5634 2002 300.00 30.00 25.00
OPEL Astra GZ4621 7003 2007 900.00 90.00 25.00

Norādītie transportlīdzekļi apskatāmi RPP Ziemeļu pārvaldes pagalmā Viestura prospektā 17 k-1, Rīgā, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu- RPP Nodrošinājuma pārvaldes Transporta nodrošinājuma nodaļas priekšnieku Ēriku Ulasu pa tālruņiem: 67037850, 29185756.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole norisināsies 16.05.2022. plkst. 13.00, RPP telpās, Lomonosova ielā 12 A, Rīgā. Izsolē piedalās tikai Izsoles komisijas locekļi, ievērojot tobrīd spēkā esošos epidemioloģiskos drošības pasākumus.

Izsoles dalībnieki pieteikumus izsolei nosūta pa pastu vai iesniedz personīgi, ievietojot RPP pastkastītē, pie dežuranta Lomonosova ielā 12 A, Rīgā.

Pieteikums tiks uzskatīts par iesniegtu laicīgi, ja pieteikums tiks saņemts un reģistrēts RPP līdz 2022. gada 16. maija plkst. 10.00.

Izsoles dalībniekam jāiemaksā izsoles nodrošinājuma summu 10% (desmit procentu) apmērā no vēlamās kustamās mantas nosacītās cenas. Nodrošinājuma samaksa jāveic ar pārskaitījumu uz RPP norēķinu kontu, maksājuma mērķi norādot “Nodrošinājuma maksājums kustamās mantas izsolei” un vēlamā transportlīdzekļa inventāra numuru.

Rekvizīti:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība;

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050;

Reģistrācijas Nr.: 90011524360;

PVN reģ. Nr.: LV90011524360;

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle;

SWIFT kods: RIKOLV2X;

Konts: LV41RIKO0021800014010.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, samaksa par nosolīto kustamo mantu jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas.