Paziņojums par 9 transportlīdzekļu izsoli

Lēmums

Rīgas pašvaldības policija (turpmāk – RPP) paziņo par 9 transportlīdzekļu izsoli. Visi transportlīdzekļi ir ar būtiskiem defektiem un bez derīgas valsts tehniskās apskates.

Nr.  

Transportlīdzekļa marka/modelis un valsts reģistrācijas numurs

 

Izlaiduma gads

p/k
1. FIAT Panda reģ.Nr.HF 825 2008
2. FIAT Panda reģ.Nr.GE 1323 2006
3. FIAT Panda reģ.Nr.GE 1327 2006
4. RENAULT Kangoo reģ.Nr.EK 5103 2002
5. RENAULT Kangoo reģ.Nr.EK 5105 2002
6. RENAULT Kangoo reģ.Nr.EK 5106 2002
7. RENAULT Kangoo reģ.Nr.EK 5109 2002
8. RENAULT Master F28C1 reģ.Nr.RD 134 2000
9. RENAULT Master F28C1 reģ.Nr.FV 3518 2006

Izsolāmo transportlīdzekļu apskati iespējams veikt to atrašanās vietā – RPP Ziemeļu pārvaldes pagalmā Viestura prospektā 17, Rīgā, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu, RPP Nodrošinājuma pārvaldes Transporta nodrošinājuma nodaļas priekšnieku Ēriku Ulasu pa tālruņiem: 67037850, 29185756.

Izsoles veids – mutiska izsole ar lejupejošo soli.

Izsole norisināsies 20.09.2019. plkst.10.00, RPP telpās, Rīgā, Lomonosova ielā 12a.

Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties RPP mājas lapā http://rpp.riga.lv sadaļā “Izsoles” vai personīgi Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39.kabinetā, darba dienās no plkst.08.00 līdz plkst.16.30.

Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 19.09.2019. plkst.10.00, personīgi RPP, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39.kabinetā, darba dienās no plkst.08.00 līdz plkst.16.30 vai nosūtot pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot to uz e-pasta adresi rpp@riga.lv.

Pretendentam pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no katra transportlīdzekļa nosacītās cenas, par kuru pretendents iesniedz pieteikumu. Nodrošinājuma apmērs eiro norādīts izsoles noteikumu 2.pielikumā. Nodrošinājuma samaksa jāveic ar pārskaitījumu līdz 19.09.2019. plkst.10.00 uz RPP norēķinu kontu:

Rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr. LV90011524360

Banka: AS “Luminor Bank” Latvijas filiāle

Konts: LV82NDEA0021800014010

Kods: NDEALV2X.

Maksājuma mērķī norādot transportlīdzekļa marku, modeli un reģistrācijas numuru.

Pēc izsoles samaksu par nosolīto transportlīdzekli jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.

Noteikumu

 

1 pielikums. Pieteikums

 

2. pielikums nodroš, cena, solis

 

3.pielikums Dalībnieku saraksts

 

4.pielikums Līguma projekts