Paziņojums par 9 transportlīdzekļu izsoli

Lēmums par izoles atzīšanu par nenotikušu

 

Rīgas pašvaldības policija (turpmāk – RPP) paziņo par 9 transportlīdzekļu izsoli. Visi transportlīdzekļi ir ar būtiskiem defektiem un bez derīgās valsts tehniskās apskates.

Pielikumā norādītie transportlīdzekļi apskatāmi RPP Ziemeļu pārvaldes pagalmā Viestura prospektā 17 korp.1, Rīgā, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu, RPP Nodrošinājuma pārvaldes Transporta nodrošinājuma nodaļas priekšnieka p.i. Viesturu Rimšānu pa tālruņiem: 67037850, 22112261.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole norisināsies 30.08.2019. plkst. 10.00, RPP telpās, Rīgā, Lomonosova ielā 12a.

Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties RPP mājas lapā http://rpp.riga.lv vai personīgi Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39.kabinetā, darba dienās no plkst.08.00 līdz plkst.16.30.

Izsoles dalībnieki pieteikumus izsolei nosūta pa pastu vai iesniedz personīgi Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39.kabinetā līdz 2019.gada 29.augustam plkst.10.00. Pieteikums tiks uzskatīts par iesniegtu laicīgi, ja pieteikums tiks saņemts līdz norādītājam datumam un laikam. Izsoles dalībnieks ir tiesīgs iesniegt pieteikumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot to uz e-pasta adresi rpp@riga.lv līdz norādītājam laikam.

Izsoles dalībniekam pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no vēlamās kustamās mantas nosacītās cenas, par kuru pretendents iesniedz pieteikumu. Nodrošinājuma samaksa jāveic ar pārskaitījumu uz RPP norēķinu kontu:

Rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr. LV90011524360

Banka: AS “Luminor Bank” Latvijas filiāle

Konts: LV82NDEA0021800014010

Kods: NDEALV2X.

Maksājuma mērķī norādot transportlīdzekļa marku, modeli un reģistrācija numuru. Pēc izsoles samaksu par nosolīto kustamo mantu jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.

Nr. Nosaukums Inventāra Nr. Izgatavošanas gads Nosacītā cena (EUR) bez PVN Nodrošinājuma apmērs (EUR) Izsoles solis (EUR)
1. FIAT PANDA 1.2 4×4 Climbing 5d reģ. Nr.HF 825 PL112672 2008 260.00 26.00 25.00
2. Fiat Panda 1.2 4×4 Climbing 5d reģ. Nr.GE1327 PL112701 2006 260.00 26.00 25.00
3. Fiat Panda reģ. Nr.GE1323 PL112699 2006 260.00 26.00 25.00
4. Kravas furgons RENAULT-MASTER reģ. Nr.FV 3518 PL112614 2006 680.00 68.00 60.00
5. RENAULT-KANGOO Express reģ. Nr.EK5103 PL111093 2002 240.00 24.00 20.00
6. RENAULT-KANGOO Express reģ. Nr.EK5105 PL111099 2002 170.00 170.00 15.00
7. RENAULT-KANGOO Express reģ. Nr.EK5106 PL111095 2002 330.00 33.00 30.00
8. RENAULT-KANGOO Express reģ. Nr.EK5109 PL111097 2002 240.00 24.00 20.00
9. RENAULT MASTER reģ. Nr.RD134 PL111044 2000 680.00 68.00 60.00

Noteikumu

 

1 pielikums. Pieteikums

 

2. pielikums nodroš, cena, solis

 

3.pielikums Dalibnieku saraksts

 

4.pielikums Līguma projekts

Rīgas pašvaldības policija paziņo, ka 2019.gada 30.augustā kustamās mantas (9 transportlīdzekļu) mutiskā izsole ir atzīta par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav saņemts neviens pieteikums dalībai izsolē.