Lūkass: Spējam pielāgoties mainīgajos apstākļos

Lūkass: Spējam pielāgoties mainīgajos apstākļos

Šodien, 25.martā, Rīgas pašvaldības policijas vadība atskaitījās par pagājušajā gadā paveikto, analizēja kā pandēmija ietekmējusi policijas darbu un iezīmēja attīstības plānu nākamajiem četriem gadiem.

Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkass iesāka gada atskatu ar personāla aktualitātēm, atzīmējot, ka šobrīd no 986 štata vietām aizpildītas ir 865 jeb 87,7%. Attiecīgi vēl aizvien trūkst 12,3% darbinieku. Pilsētas iedzīvotājiem tas nozīmē, ka 1 policists ir uz 1855 pilsētas iedzīvotājiem. J.Lūkass atzīmēja arī citās Eiropas pilsētas iedzīvotāju skaits uz vienu policistu ir krietni mazāks. Kā pozitīvā tendence tika norādīta, ka pieņemto darbinieku skaits pagājušogad pārsniedza atbrīvoto darbinieku skaitu. Tomēr 20% no jaunpieņemtajiem darbiniekiem jau pārbaudes laikā, iepazīstot darba specifiku, pārtrauca darba tiesiskās attiecības.

Turpinot stāstīt par policijas darbu, J.Lūkass atzīmēja, ka 2020.gadā par 16 % palielināties izsaukumu skaits saistībā ar ģimenes konfliktiem. Kopā 2020.gadā saņemti 1685 izsaukumi par ģimenes konfliktiem. Lielākā daļa varmākas ir bijušas alkohola reibumā. Liela daļa varmāku, mēģinot glābt situāciju, notikuma vietā nolemj paši aiziet no mājām un izbeigt konfliktu. Savukārt 139 gadījumos policijai nācies agresoru aizturēt.

Tāpat Rīgas pašvaldības policija 2020.gadā ir aizturējusi 886 meklēšanā izsludinātas personas. Salīdzinot ar gadu iepriekš, tas ir par 13% vairāk, tādejādi sniedzot lielu atbalstu arī Valsts policijai.

No 118 561 izsaukumiem 49,3% bija par ceļu satiksmes noteikumu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem. Kā pozitīvo iezīmi Rīgas pašvaldības policija pieminēja, ka pēdējo gadu laikā izsaukumu skaits tieši par šāda veida pārkāpumiem pieauga tikai par 2%.

Savukārt, runājot par RPP stratēģisko attīstības plānu nākamajiem četriem gadiem, J.Lūkass īpaši atzīmēja vienu no iestādes prioritātēm – policijas klātbūtnes stiprināšanu apkaimēs un nedrošības sajūtas mazināšanu. RPP plāno paplašināt pilsētas videonovērošanas centru, izvietojot kameras pilsētas nedrošākajās apkaimēs. Šobrīd RPP darbinieki nepārtrauktā diennakts režīmā veic sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzību pilsētas publiskajās vietās ar 229 videonovērošanas kameru starpniecību. Plānota arī dažādu analītisko rīku implementēšana videonovērošanā, notikumu kartēšana, patrulēšanas modeļa uzlabošana un reaģēšanas laika uz ārkārtējiem notikumiem samazināšana.

Starp Rīgas pašvaldības policijas nākamo gadu prioritātēm tika arī izvirzīta policijas darba atklātība un sabiedrības uzticības veidošana, policijas darba efektivitātes uzlabošana, tehnoloģijas un sociālie mediji, apmācību pilnveidošana un izglītības uzlabošana, kā arī darbinieku labklājība un drošība.