No 27. februāra Rīgā aizliegts atrasties uz visu ūdenstilpju ledus

No 27. februāra Rīgā aizliegts atrasties uz visu ūdenstilpju ledus

Esošie laikapstākļi un meteoroloģiskās prognozes liecina, ka uz Rīgas teritorijā esošajām ūdenstilpēm varētu veidoties nepietiekami izturīga ledus kārta. Tā kā atrašanās uz ledus šādā situācijā varētu būt bīstama, no 27. februāra iedzīvotājiem aizliegts atrasties uz Rīgā esošo visu ūdenstilpju un jūras piekrastes ūdeņu ledus.

Atbildība par atrašanos uz ledus ir noteikta Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Par šādu pārkāpumu var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods līdz 100 eiro.

Paaugstinātas bīstamības periodu uz Rīgas ūdenstilpju ledus ar rīkojumu nosaka Rīgas pilsētas izpilddirektors. Šī rīkojuma izpildi kontrolē Rīgas pašvaldības policija.