Pašapliecinājums un pārvietošanās ierobežojumi

Pašapliecinājums un pārvietošanās ierobežojumi

No šī gada 21. oktobra līdz 14. novembrim nakts stundās ir spēkā pārvietošanās ierobežojumi jeb stingra mājsēde. Tas nozīmē, ka laika posmā no pulksten 20.00 līdz pulksten 5.00 iedzīvotājiem ir pienākums uzturēties savās dzīvesvietās mājsaimniecības ietvaros, tai skaitā samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem! Ja dzīvesvieta vai uzturēšanas vieta ir jāatstāj attaisnojošu iemeslu dēļ, obligāti ir jāaizpilda pašapliecinājums.

Pašapliecinājums LV
Pašapliecinājums LV PDF
Pašapliecinājums RU
Pašapliecinājums RU PDF
Pašapliecinājums EN
Pašapliecinājums EN PDF

Mājsēdes laikā pārvietoties var tikai neatliekamas vajadzības dēļ un aizpildot apliecinājumu un līdzi ņemot pasi vai eID karti:

 • Personas, kuras dodas uz vai no darba vai dienesta vietas un veic darba vai dienesta pienākumus;
 • Tie, kam nepieciešama medicīniskā palīdzība, arī veterinārā medicīniskā palīdzība;
 • Neatliekamo pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji, kā arī nakts dežūrās klātienē strādājošie, kuru darba specifika liedz strādāt attālināti;
 • Apliecinājumu aizpilda katra persona individuāli. Apliecinājums ir jāaizpilda pirms telpu pamešanas!

Biežāk uzdotie jautājumi

Kādā formā jāaizpilda pašapliecinājums?
Pašapliecinājumu var aizpildīt rakstiski brīvā formā (drukātā formātā gan uz mājaslapā norādīta veidlapas parauga, gan pēc piemēra uz baltas lapas), vai elektroniski savā viedierīcē.
Pašapliecinājuma formas paraugs atrodas Rīgas pašvaldības policijas mājaslapā un tiks izvietots arī citu valsts institūciju mājaslapās. Tomēr formai nav izšķiroša nozīme – galvenais pašapliecinājumā norādīt visu prasīto informāciju.

Kāda informācija jānorāda pašapliecinājumā?

 • vārds un uzvārds
 • personas kods
 • dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adrese
 • darbavietas nosaukumu, adresi, kontaktinformāciju
 • dzīvesvietas/uzturēšanas vietas/darba vietas atstāšanas iemeslu un laiku
 • pārvietošanās galamērķi
 • paraksts
 • Ja dzīvesvietas atstāšanas iemesls ir darba pienākumu pildīšana, apliecinājumā jānorāda arī darba vietas nosaukumu un vadības (kontaktpersonas) kontakttālrunis, vai pakalpojuma saņemšanas vietu.

Vai mājsēdes laikā drīkst braukt uz lidostu?
Rīgas pašvaldības policija aicina personas ievērot noteiktos ierobežojumus mājsēdes laikā, kas nozīmē, ka personas bez attaisnojoša iemesla nedrīkst atrasties ārpus savas dzīvesvietas no pulksten 20.00 līdz 5.00 rītā.
Ja nav citas iespējas, kā nokļūt mājās, piemēram, ar taksometru, tad jāievēro princips, ka vienā transportlīdzeklī drīkst atrasties vienas mājsaimniecības locekļi vai divas personas no atšķirīgām mājsaimniecībām. Šādos gadījumos ir jābūt aizpildītam pašapliecinājumam, jābūt pieejamai biļete vai tās kopijai, kā arī personu apliecinošam dokumentam.

Cik cilvēki drīkst pārvietoties privātā automašīnā?
Privātā transportlīdzeklī drīkst atrasties cilvēki no vienas mājsaimniecības vai divas personas no atšķirīgām mājsaimniecībām. Līdz trim personām no vairākām mājsaimniecībām atļauts pārvietoties kopā ar nepilngadīgu bērnu, vai personām, kurām nepieciešama asistenta palīdzība vai kurai ir objektīvas grūtības pārvietoties vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ.
Braucot automašīnā no dažādām mājsaimniecībām, ir jālieto sejas maskas.

Vai mājsēdes laikā drīkst vest personu uz darbu?
Ja nav citas iespējas, kā nokļūt mājās no darba vai uz to, piemēram, ar taksometru, tad jāievēro princips, ka vienā transportlīdzeklī drīkst atrasties vienas mājsaimniecības locekļi vai divas personas no atšķirīgām mājsaimniecībām.
Galvenais aizpildīt pašapliecinājumu, norādot visu nepieciešamo informāciju, tostarp par darba devēju, kā arī līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.

Vai drīkst izvest suni pastaigā pēc pulksten 20.00?
Rīgas pašvaldības policija aicina personas ievērot noteiktos ierobežojumus mājsēdes laikā, kas nozīmē, ka personas bez attaisnojoša iemesla nedrīkst atrasties ārpus savas dzīvesvietas no pulksten 20.00 līdz 5.00 rītā.
Ja šāda neatliekama nepieciešamība rodas pēc pulksten 20.00, policija uz to raudzīsies ar sapratni. Jāatceras, ka izvest ārā suni vienlaikus drīkst viens cilvēks, nevis visa ģimene. Tāpat vēlami paņemt līdzi dokumentu un šādai pastaigai jābūt īslaicīgai, uzturoties savas dzīvesvietas tuvumā. Policija uz šādu situāciju raudzīsies ar sapratni.

Vai taksometri strādās komandantstundas laikā?

Taksometra pakalpojumu var izmantot persona:

 • lai dotos uz vai no darba;
 • lai saņemtu neatliekamos pakalpojumus;
 • lai pēc ieceļošanas Latvijā, dotos uz savu dzīvesvietu;
 • lai dotos uz lidostu, ostu, autoostu, dzelzceļa staciju neatliekamas vajadzības dēļ.
  Taksometrā var atrasties viens pasažieris vai vienas mājsaimniecības locekļi (vai kopā ar aprūpējamu personu vai nepilngadīgajiem). Braucot ar taksometru visiem ir jālieto sejas maskas.

Kāds sods ir par mājsēdes pārkāpumiem?
Katrs gadījums tiek vērtēts individuāli, bet piemērojamais sods ir bargs – fiziskām personām sods ir no 10 eiro līdz 2000 eiro, juridiskām personām – no 280 līdz 5000 eiro.